Trwają zapisy na warsztaty programowania - semestr 20/21 r. Zapisz się na zajęcia >

Pomocne pytania i odpowiedzi

Faq

Nie. Nasze sale, w których odbywać mają się warsztaty programowania dla dzieci w Jeleniej Górze są w pełni wyposażone. Nie wymagamy od uczestnika przynoszenia własnego laptopa, ale także nie zabraniamy.

Jest taka możliwość. Wtedy też postaramy się, aby słuchacz jak najszybciej opanowałam przerobiony wcześniej w grupie materiał.

Nasze kursy to zajęcia odbywające się w systemie semestralnym. Dlatego jest to świetna alternatywa dla innych zajęć pozalekcyjnych.

Oczywiście. W zależności od wieku i poziomu zaawansowania grup, liczą one od 5 do 12 dzieci. Jest to optymalna ilość, żeby równocześnie uczyć je pracy w grupach, jak i podejść do każdego indywidualnie. Tak przygotowane zajęcia komputerowe dla dzieci dają największe efekty.

Język angielski jest językiem nieodzownym do kodowania. Programowanie dla dzieci nie różni się tak bardzo od programowania dla dorosłych, w którym większość języków korzysta z angielskiego słownictwa. Dlatego też nauka języka angielskiego to jeden z elementów naszych zajęć.

Tak, dlatego też stawiamy między innymi na tego rodzaju aktywności. Nasze zajęcia komputerowe dla dzieci w Jeleniej Górze skupiają się na nauce, która nie tylko jest interesująca, ale także pozwala na przyszłościowy zawód, a takimi coraz częściej jest programowanie gier.